Debattinlägg riktat mot Arbetsmarknadsekonomiska rådet

Lars Calmfors (professor emeritus i internationell ekonomi) skriver i en artikel https://www.dn.se/ledare/kolumner/lars-calmfors-stryp-inte-handeln-med-tjanster/ att världshandeln från 1960 fram till finanskrisen 2008 har växt i en aldrig tidigare skådad takt, men beklagar i samma artikel att det senaste decenniet har inneburit mycket långsammare världshandelstillväxt.

Det märkliga med artikeln är att Lars Calmfors – som företräder Arbetsmarknadsekonomiska rådet, instiftat av Svenskt Näringsliv, med uppdrag att analysera hur lönebildning, arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik påverkar arbetsmarknaden – inte med ett ord nämner hur de alltmer akuta klimatproblemen orsakade av ökad konsumtion, globaliserad handel och stordrift kommer att påverka vår levnadsstandard på längre sikt.

Calmfors inlägg – som förespråkar att varor i ännu högre grad ska ”transporteras fram och tillbaka mellan nationsgränser” – rimmar illa med vad vi i dag vet om konsumtion och hur våra transporter påverkar den globala uppvärmningen. På motsvarande sätt som världshandeln ökat har klimatet och miljön stressats till nivåer som nu hotar vårt ekologiska system hela vår biologiska mångfald.

Enligt den nyligen antagna klimatlagen ska Sverige ha nått netto-noll i klimatpåverkan senast år 2045. Om vi på allvar vill nå detta mål – vår civilisations absolut mest akuta och angelägna utmaning – och samtidigt vill öka konsumtionen och de globala handelstransporterna blir vår situation alltmera schizofren.

Vad Calmfors och hans uppdragsgivare bör fundera över – och som opinionsbildare behöver ta ansvar för – är hur vi ska ställa om vårt fokus för att hitta hållbara långsiktiga lösningar för samhället och arbetsmarknaden. Vill man, som man utger sig för i artikeln, slå vakt om låginkomsttagare, migranter etc. bör man istället förespråka större försiktighet med den globala handeln av varor och tjänster och därmed skapa bättre möjligheter för lokala marknader, skapa ekologiska förutsättningar för att människor inte ska behöva lämna sina hem och framför allt se hur vi kan öka levnadstandarden på andra nivåer än de materiella.

Public service borde ha mer andakter och gudstjänstsändningar

Det finns ett uttryck som jag kommer att tänka på när jag läser en insändare i Dagens Nyheter (2017-09-28) där någon vill ta bort andakterna och gudstjänstsändningarna från P1. Uttrycket är ”att kasta ut barnet med badvattnet” och innebär att man, i sin avsikt att ta bort något som är dåligt och värdelöst, också kastar ut det som är gott och värdefullt. När insändaren vill få bort de andliga inslagen i public service för att, som han uppfattar det, de stora världsreligionerna är polariserande, homofobiska, kvinnofientliga och främlingsfientliga så är det just precis det misstaget han begår. Min egen uppfattning är att överallt där människor är inblandade – de må vara i sekulariserade eller religiösa kulturer, de må vara i skilda politiska system och de må vara i skilda historiska epoker – så har vår art alltid skapat en världsbild som gör skillnad på människor; oftast där ”vi” är bättre än ”dom”. Insändaren ger själv prov på dylikt när han som svensk hyllar sig med att vara jämlikare, öppnare och mer accepterande, medan de andra – i det här fallet de religiösa samfunden – ”alltid varit en gnällig vagn sist i tåget”. De stora världsreligionerna, tillsammans med många filosofiska och etiska läror vilar på något som brukar benämnas som ”den gyllene regeln” I lite olika variationer går den ut på att man inte ska göra skillnad på människor och älska den andra som man älskar sig själv. När FN formulerat sina konventioner om mänskliga rättigheter, och när Sverige formulerat de rättsliga principer på vilka vi sedan byggt våra lagar, så har de sitt ursprung i världsreligionernas grundläggande uppfattningar om hur vi människor bör uppträda och vara mot varandra – läror som stöts och blötts under årtusenden. Att det sedan uppstår avvarter och felaktigheter både här och där säger oftast mer om praktikanterna än själva trosläran.

I vårt sekulariserade land där det enda som oftast får utrymme och ta plats är sådant som låter sig mätas, räknas och vägas – enligt ekonomins och naturvetenskapens alla konster – blir människorna bestulna på allt övrigt fantastiskt i livet; inte minst det som väcker förundran, bortom det mätbara och som vi bara kan tala om i termer av andlighet, etik, kärlek och tro. Med andra ord låt oss inte kasta ut barnet med badvattnet, låt oss istället se hur public service kan berika lyssnarna och åskådarna med ännu fler infallsvinklar på mänskligt varande. Kanske är det här vi hittar svaren på hur mänskligheten ska förhålla sig exempelvis till de varningar som vi dagligen läser om; varningar som handlar om hur klimatet – förutsättningen för allt liv – kommer att kollapsa på grund av nutidsmänniskans märkliga sätt att leva på.

Patrik Franke

Teater när mörkret faller: April 2017

Det är min grundläggande övertygelse att teatern ska vara ett forum dit vi alla samlas för att bearbeta sorg, ilska, rädsla och glädjeämnen. Alla de erfarenheter vi gör i våra liv, tidlösa fenomen såväl som samtidsaktuella unika händelser, behöver bearbetas och kommuniceras. Frågan är bara var vi gör det i ett sekulariserat land som Sverige? Var träffas vi för att dela våra gemensamma erfarenheter? Var samlas vi när grymheten drabbar oss? Vilka samhällsinstitutioner svarar mot de behoven? Jag kan inte se annat än att här har kulturen sin viktigaste roll: Självklart ska  vi i vårt repertoararbete fånga ett av vår tids stora frågor och – med våra projekt – skapat en viktig arena för att genomlysa det meningslösa och skrämmande våldet som nu alltmer blivit en del av vår kultur och vårt lands öde. Tvärtom ska vi nu visa för alla att hit till teaterhusen kan ni komma med alla era frågor, farhågor och er önskan att hitta ord för det våld och all den aggression som nu förgiftar världen..

Jag befarar att teatern och dess potential för mänskliga möten går förlorad om vi inte nu ropar ut till invånarna att de ska komma hit till teatern, att det är just precis hit, ni nu ska komma om ni tycker att det som händer är viktigt och lägger stort värde på att prata om det. Jag föreslår att teatrarna nu morskar upp sig och visar vad vi är bra på. Vi finns till just för att bearbeta händelser – också händelser av det slag som vi fick i knät  april 2017 i Stockholm.

 

imgres

Öppet brev till Vetenskapsradion Historia

Hej !

Hörde ert program om frihandel och blir fundersam.

Vetenskapsradion Historia sände för några dagar sedan ett program om frihandel ”Frihandelns vinnare och förlorare” Vetenskapsradion Man hade samlat några ekonomhistoriker för att diskutera hur begreppet ”frihandel” ständigt debatterats och attackerats  och genom historien skapat vinnare och förlorare.

Sverige är ett av de länder som är mest frihandelsvänlig i Europa, samtidigt tillhör vi ”värstingligan” när det gäller att förorena miljön med koldioxid vid sidan av USA, Kanada, Australien, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Oman och Belgien.  Svenskarna har t.ex. stor import av konsumtionsvaror som framställs med fossil energi, inte minst från Kina, med höga koldioxidutsläpp som följd. Om detta hördes inte ett ord i programmet som skulle skapa större klarhet om frihandeln ur ett historiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. (Källa: WWF)

Hur kan det vara vetenskapligt att dels vinkla ett program till fördel för EN ståndpunkt i en fråga som är minst sagt omdiskuterad och dels genomlysa frihandelsfrågan utan att nämna de implikationer som berör klimat och miljö och som i högsta grad påverkas av frihandeln? Radioprogrammet som sänts rimmar illa med Sveriges Radios ambition att vara opartisk och med programmets ambition att vara vetenskapligt.

Alltmer hör vi hur fakta får stå tillbaka för ”tyckanden” ”åsikter och känslor” Människor tycks hysa allt mindre tilltro till vetenskap och forskning. Frågan är om inte radioprogrammet Vetenskap Historia bidrar till en sådan utveckling när politiskt färgade åsikter kläs ut i vetensapliga sanningar.

Hälsningar

Patrik Franke

TURNÉPLAN HÖSTEN 2016 GRISMANIFESTET

Under klimatmötet i Paris fick vi se hur världens länder samlades för att hitta lösningar på en hotande världskatastrof. Vad vi behöver se mer av vi i dag är en scenkonst som gestaltar de problem som, till följd av vår livsstil, idag läggs i knät på våra barn.

PrintKlimatet och hur vi stressar miljön har blivit en del av samhället, av politiken, av vårt öde. Allt för länge har det funnits en diskrepans mellan natur och kultur, men tiden har visat att den villfarelsen inte längre håller. Naturen kommer att behöva kulturen för att överleva – lika mycket som kulturen är beroende av naturen. Vi kan inte vänta längre! Vi är den enda generationen som har makten att skapa en bättre miljö för kommande generationer. Mycket talar för att det är försent om vi inte gör något nu.

Därför spelar vi Grismanifestet.

Så här ser Scenkonstgruppens turnéplan ut när vi i höst åker land och rike runt med teaterföreställningen Grismanifestet:

Piteå             4/10              Lilla Scen /Nolia – Kl. 19.00

http://pitea.naturskyddsforeningen.se/2016/09/14/grismanifestet-410/

 

Luleå             5/10              Ebeneser /Kulturcentrum – Kl. 19.00

http://www.noje.se/visa/e3427173

 

Boden           6/10              Forum /Folkets Hus – Kl. 19.00

http://www.noje.se/visa/e3511153

 

Göteborg     9/10              GöteborgsOperan /Lilla Scenen – Kl.18.00

https://www.eventbrite.com/e/grismanifestet-framtidsveckan-goteborg-tickets-27274334268

 

Umeå           11/10            Klossen på Ålidhem – Kl. 19.00

http://www.noje.se/visa/e3427174

 

Vindeln         12/10            Forum / Renforsskolan – Kl. 19.00 http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/grismanifestet-0

 

Skellefteå   13/10            Arenan /Campus – Kl. 19.00

http://www.ticketmaster.se/event/grismanifestet-biljetter/443623

 

Gislaved       18/10            Glashuset /Stora salen – Kl. 19.00

http://www.noje.se/visa/e3155198

 

Gnesta          14/11           —-

 

Lidingö         15/11            Stadshuset – Kl. 14.00

http://lidingo.naturskyddsforeningen.se/aktiviteter/grismanifestet/

 

Lidingö         15/11            Stadshuset – Kl. 19.00

http://lidingo.naturskyddsforeningen.se/aktiviteter/grismanifestet/

 

Upplands

Väsby            16/11           Ej fastställd lokal

 

Härnösand   21/11            Härnösands Teater /Lilla Scenen – Kl.19.00

 

Sollefteå       22/11            Folkets Hus Hullsta Gård – Kl. 19.00

 

Örnsköldsvik 23/11           Ej fastställd lokal

 

Sundsvall     24/11            Kulturmagasinet – Kl. 19.00

 

Haninge        29/9             Ej fastställd lokal

Berättelsen handlar om en kvinna som – i likhet med allt fler människor i dag – försöker hantera sin alltmer tilltagande oro för miljön och klimatet. Som den kreativa människa hon är skapar hon en väg, eller en kanal, för att få utlopp för sin frustration och sina känslor. Hennes projekt är huvudsakligen ett sätt att hitta ord för all den förtvivlan hon bär på. Och någonstans där – mellan orden och i mötet med dem – uppstår en kraft och en styrka hon behöver för att komma vidare.

Efter varje föreställning följer ett samtal med publiken där representanter från bl.a. kulturvärlden och miljörörelsen diskuterar de frågor monologen väcker.

Produktionsfakta Grismanifestet:

Skådepelare: Nadja Franke Scenografi och kostym: Lars Jansson Illustration: Robert van Bolderick

Speltid: 1 tim & 30 min, inkl samtal

Vi kommer till er kommun/teater/förening/arbetsplats och spelar!

Kontakta oss för att diskutera pris och ett passande upplägg.

Kontakt: Patrik Franke 072-575 98 99 patrik.franke@comhem.se

”Förhoppningen, att genom teatern väcka folks intresse för miljöfrågor i kulturens rum, lyckades” Jenny Henningsson/ Smålands Tidningen

”Skådespelerskan Nadja Franke gör en stark insats som den mänskliga grisen i monologen” Tina Jeppsson/ Barometern

 

”en sällsynt gripande föreställning” Eva Dannstedt Branting/ Ordf. Nynäshamns Naturskyddsförening

”ett bra sätt att förena natur och kultur” Beatrice Sundberg/ Ordf. Naturskyddsföreningen i Stockholms län

 

”Intressant intersektionell Grismanifest”  Juliana Gristelli/ Kulturnämnden Stockholm Stad

Nu börjar vi igen!!!

14390793_1480840685265024_1651629406481785925_n

 

Tisdagen den 27 september är det premiär för Klubb Artevist på restaurant Magnolia i Sthlm. (T-bana Mariatorget) 18.00 – 24.00.

 

Klubb Artevist vill vara en interaktiv experimentscen dit konstnärer engagerade i klimatfrågan kan framföra sina verk, work in progress eller hela föreställningar för en delaktig publik. Ett pågående flöde tisdagkvällar kring hur konsten kan bidra till klimataktivism.

 

PROGRAM

– uppdateras varje vecka på facebook och tofuturewithlove.se –

 

19.00 Premiär! Samuel Jarrick

19.30 STINA OSCARSON regissör, dramatiker och debattör OM ENGAGEMANG OCH KONSTEN ATT SKAPA FÖRÄNDRING.

20.00 Publiksamtal med Stina.

20.30 Mingel

21.00 Fortsatta samtal

 

4 oktober

19.00 ÖPPEN SCEN med operasångaren SAMUEL JARRICK, flamencodansösen JULIA LÖNNQVIST och STAFFAN LINDBERG musiker, artist och koldioxidbantare.

20.00 Mingel

20.30 Skrivarverkstad med Staffan Lindberg

 

11 oktober

19.00 Teater. Teater 3:s DEN BLÅ ÖN av och med skådespelaren JAKOB STEFANSSON.

Berättelsen utspelar sig i framtiden. En pojke strandsatt på en ö av skräp försöker

med sin magiska förmåga varna nutidens människor för den kommande katastrofen. Kommer vi att lyssna?

20.00 Mingel

20.30 Samtal om hur man berättar för barn om klimatförändringarna.

 

18 oktober

19.00 Film. WORK IN PROGRESS med musikern och filmaren MICHEL WENZER, som fick guldbaggen 2012 för dokumentären AT NIGHT I FLY. Hans kommande film handlar om Hiroshima och atombomben som alla kärnkraftsverks urmoder.

20.00 Mingel

20.30 Fortsatt samtal om miljörörelsens förhållande till kärnkraften

 

25 oktober

19.00 Teater. GRISMANIFESTET. Regi och manus PATRIK FRANKE. På scenen skådespelaren Nadja Franke. En föreställning mot bakgrund av att vår livsstil gått i baklås. Att vi måste hitta ett nytt sätt att se på människan och verkligheten.

20.00 Mingel

20.30 Publiksamtal

 

1 november

19.00 Tango. NÄR ÖVERSVÄMNINGARNA ÄR VARDAG, MEN INGET VATTEN FINNS ATT FÅ, med sångerskan och skådespelerskan MARIE ÖHRN och musikern MIKAEL AUGUSTSSON på bandoneòn.

19.30 Dans. ANNA BURELL (Sverige) och OSCAR BEROIS (Uruguay)

20.00 Mingel

20.30 Kan tangon förändra världen?

 

8 november

19.00 Film. FRAKTAD, fransk dokumentär av Denis Delestrac om containerfartygen och den internationella sjöfartens laglöshet och slavliknande arbetsförhållanden. Hur kan din skjorta bara kosta 50 kr när den fraktats kors och tvärs över världshaven?

20.00 Mingel

20.30 Publiksamtal.

 

 

15 november

19.00 Teater. FISKAREN OCH HANS HUSTRU. LÅNGSJÖ TEATER

har bearbetat den klassiska Grimmsagen med hjälp av internationell miljöforskning. Medverkande: DAVID CARMEL, JONATAN ED, ANNIKA LYKTA, KRISTINA SAHLBERG, MARIA MAGDOLNA BEKY WINNERSTAM

 

22 november

Återkommer med program

 

29 november

19.00 Film. BLACK ICE – when preventing a crime makes you criminal giving up is not an option. En dokumentär om Greenpeacefartyget Arctic Sunrise, som gick till sjöss 2013 för att protestera mot de första oljeborrningarna i Norra Ishavet.

20.00 Mingel

20.30 Debatt. Hur långt är vi beredda att gå för klimatet. När ger vi upp?

En kväll med Greenpeace och PUSH där de själva håller i programmet

 

6 december

Återkommer med program

 

Klubb Artivist – ett förnybart kraftverk med kreativiteten som bränsle – kommer att hålla öppet varje tisdagkväll under hösten.

 

Klubb Artivist ingår i KLIMATAKTIONS kultursatsning TO FUTURE WITH LOVE.

 

På entrébiljetten –100 kr – ingår valfri dryck (öl, vin eller alkoholfritt) Mat serveras innan föreställningen för den som hinner och har råd.

Adress: Blecktornsgränd 9, Stockholm

 

Välkomna!

 

 

 

 

Premiär för Klubb Artevist på restaurant Magnolia

ladda ned

Tisdagen den 27 september är det premiär för Klubb Artevist på restaurant Magnolia i Sthlm. (T-bana Mariatorget) 18.00 – 24.00.

Klubb Artevist vill vara en interaktiv experimentscen dit konstnärer engagerade i klimatfrågan kan framföra sina verk, work in progress eller hela föreställningar för en delaktig publik. Ett pågående flöde tisdagkvällar kring hur konsten kan bidra till klimataktivism.

 Gäst Stina Oscarsson

 Klubb Artivist – ett förnybart kraftverk med kreativiteten som bränsle – kommer att hålla öppet varje tisdagkväll under hösten.

 Klubb Artivist ingår i KLIMATAKTIONS kultursatsning TO FUTURE WITH LOVE.

 På entrébiljetten –100 kr – ingår valfri dryck (öl, vin eller alkoholfritt)

Adress: Blecktornsgränd 9, Stockholm

 Välkomna!

Turnéplan Hösten 2016 GRISMANIFESTET

Under klimatmötet i Paris fick vi se hur världens länder samlades för att hitta lösningar på en hotande världskatastrof. Vad vi behöver se mer av vi i dag är en scenkonst som gestaltar de problem som, till följd av vår livsstil, idag läggs i knät på våra barn.

PrintKlimatet och hur vi stressar miljön har blivit en del av samhället, av politiken, av vårt öde. Allt för länge har det funnits en diskrepans mellan natur och kultur, men tiden har visat att den villfarelsen inte längre håller. Naturen kommer att behöva kulturen för att överleva – lika mycket som kulturen är beroende av naturen. Vi kan inte vänta längre! Vi är den enda generationen som har makten att skapa en bättre miljö för kommande generationer. Mycket talar för att det är försent om vi inte gör något nu.

Därför spelar vi Grismanifestet.

Så här ser Scenkonstgruppens turnéplan ut när vi i höst åker land och rike runt med teaterföreställningen Grismanifestet:

Piteå             4/10              Lilla Scen /Nolia – Kl. 19.00

http://pitea.naturskyddsforeningen.se/2016/09/14/grismanifestet-410/

 

Luleå             5/10              Ebeneser /Kulturcentrum – Kl. 19.00

http://www.noje.se/visa/e3427173

 

Boden           6/10              Forum /Folkets Hus – Kl. 19.00

http://www.noje.se/visa/e3511153

 

Göteborg     9/10              GöteborgsOperan /Lilla Scenen – Kl.18.00

https://www.eventbrite.com/e/grismanifestet-framtidsveckan-goteborg-tickets-27274334268

 

Umeå           11/10            Klossen på Ålidhem – Kl. 19.00

http://www.noje.se/visa/e3427174

 

Vindeln         12/10            Forum / Renforsskolan – Kl. 19.00 http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/grismanifestet-0

 

Skellefteå   13/10            Arenan /Campus – Kl. 19.00

http://www.ticketmaster.se/event/grismanifestet-biljetter/443623

 

Gislaved       18/10            Glashuset /Stora salen – Kl. 19.00

http://www.noje.se/visa/e3155198

 

Gnesta          14/11           —-

 

Lidingö         15/11            Stadshuset – Kl. 14.00

http://lidingo.naturskyddsforeningen.se/aktiviteter/grismanifestet/

 

Lidingö         15/11            Stadshuset – Kl. 19.00

http://lidingo.naturskyddsforeningen.se/aktiviteter/grismanifestet/

 

Upplands

Väsby            16/11           Ej fastställd lokal

 

Härnösand   21/11            Härnösands Teater /Lilla Scenen – Kl.19.00

 

Sollefteå       22/11            Folkets Hus Hullsta Gård – Kl. 19.00

 

Örnsköldsvik 23/11           Ej fastställd lokal

 

Sundsvall     24/11            Kulturmagasinet – Kl. 19.00

 

Haninge        29/9             Ej fastställd lokal

Berättelsen handlar om en kvinna som – i likhet med allt fler människor i dag – försöker hantera sin alltmer tilltagande oro för miljön och klimatet. Som den kreativa människa hon är skapar hon en väg, eller en kanal, för att få utlopp för sin frustration och sina känslor. Hennes projekt är huvudsakligen ett sätt att hitta ord för all den förtvivlan hon bär på. Och någonstans där – mellan orden och i mötet med dem – uppstår en kraft och en styrka hon behöver för att komma vidare.

Efter varje föreställning följer ett samtal med publiken där representanter från bl.a. kulturvärlden och miljörörelsen diskuterar de frågor monologen väcker.

Produktionsfakta Grismanifestet:

Skådepelare: Nadja Franke Scenografi och kostym: Lars Jansson Illustration: Robert van Bolderick

Speltid: 1 tim & 30 min, inkl samtal

 

Vi kommer till er kommun/teater/förening/arbetsplats och spelar!

Kontakta oss för att diskutera pris och ett passande upplägg.

Kontakt: Patrik Franke 072-575 98 99 patrik.franke@comhem.se

 

”Förhoppningen, att genom teatern väcka folks intresse för miljöfrågor i kulturens rum, lyckades” Jenny Henningsson/ Smålands Tidningen

 

”Skådespelerskan Nadja Franke gör en stark insats som den mänskliga grisen i monologen” Tina Jeppsson/ Barometern

 

”en sällsynt gripande föreställning” Eva Dannstedt Branting/ Ordf. Nynäshamns Naturskyddsförening

 

”ett bra sätt att förena natur och kultur” Beatrice Sundberg/ Ordf. Naturskyddsföreningen i Stockholms län

 

”Intressant intersektionell Grismanifest”  Juliana Gristelli/ Kulturnämnden Stockholm Stad

 

Sveriges regering har begravt sin klimatpolitik

Klimatförändringarna kräver att kol och andra fossilbränslen avvecklas och ersätts med förnybar energi. Ett beslut om att avveckla Vattenfalls kolgruvor i Tyskland innebär att ta ansvar för en sådan utveckling. Det beslut som Sverige har fattat innebär att en oseriös köpare får fortsätta bryta och elda kol, och öppna nya kolgruvor. Detta är ett gigantiskt klimathaveri som Sveriges regering gjort sig skyldigt till. Istället för en ordnad avveckling av sin tyska kolkraft har Vattenfall och regeringen – där Miljöpartiet konstigt nog ingår – valt att sälja den vidare. Köparen EPH är ett tjeckiskt riskkapitalbolag med tveksam inriktning och helt utan miljöambitioner. Det betyder att miljö­ förstöring och utsläpp kan fortsätta. Det är gigantiska utsläpp det handlar om: Det motsvarar 24 gånger vad Sverige släpper ut varje år. Den regering som nu har släppt igenom en försäljning kommer att ha noll trovärdighet i klimatpolitiken. Kolet kommer att skapa oöverskådliga problem för kommande generationers – det vill säga våra barn och barnbarn till att börja med…

Nu är det upp till dig!

 

 

Läs debattartikeln som vi var med i och som publicerades i ETC

Regeringen kan som ägare fatta beslutet att Vattenfalls kolgruveprojekt i Tyskland ska avvecklas och därmed bespara jordens atmosfär stora mängder utsläpp som har brutala konsekvenser för människor både i dag och i framtiden, skriver debattörerna.

Häromdagen nåddes vi av ett besked som vi jobbat hårt för att avstyra. Vattenfall har hittat en köpare till sina kolgruvor och kraftverk i Tyskland.

Bolaget vill inte längre ha med den smutsiga ligniten att göra. De försöker intala sig själva att om de bara blir av med kolkraften så blir de ett miljövänligare företag. Vad köparen har för planer tycks inte ha med saken att göra. Köparen som de efter stor möda hittat är tjeckiska EPH, ett bolag med förskräckande miljöhistorik och tveksam ekonomisk moral.EPH räknar med att kolkraften ska vara i drift till minst 2035 och kanske fram till 2050. Deras planer kommer tveklöst att leda till större CO2-utsläpp och mer förstörd miljö än det som en samlad miljörörelse förespråkat – en snabb och ordnad avveckling av kolkraften och ett stöd till de lokala omställningsplaner som finns i regionen.

Idag, vid Vattenfalls årsstämma, ligger frågan på regeringens bord. Den regering som för bara några dagar sedan undertecknade det historiska klimatavtalet som antogs i Paris. Det går inte att hedra Parisavtalet och samtidigt tillåta en försäljning och fortsatt exploatering av kolgruvorna i Tyskland. Om Sverige går med på detta kommer regeringens tal om att vara ett klimatföredöme att kläs i ett löjets skimmer eller än värre, ses som ett brott mot Parisavtalet.

Allt detta är viktigt men till slut handlar det om en enda sak – att försöka stoppa de klimatkatastrofer som gjort sig obehagligt påminda under de senaste månaderna. Temperaturstatistiken visar att vi redan nu tangerar det som världssamfundet satt som mål för klimatpolitiken fram till nästa sekelskifte – att den globala medeltemperaturen inte ska tillåtas överstiga + 1,5 grader jämfört med före industrialismen.

Vi är medvetna om att en omställningsplan istället för försäljning innebär kostnader för bolaget och uteblivna intäkter i statskassan. Försäljningen innebär av allt att döma också en förlust för Vattenfall på upp till 27 miljarder kronor. Sett till detta, och till bolagets omsättning, innebär en avveckling och omställning en nästan försumbar årlig kostnad för bolaget och skattebetalarna. Om bolaget aktivt medverkar i att stödja hållbara omställningsplaner för regionen kan det öppna för att kostnaderna vänds till nya möjligheter.

Det kan vara svårt att hitta en mer kostnadseffektiv utsläppsminskning än en snabb avveckling av Vattenfalls kolkraftsverksamhet i Tyskland. En avveckling hindrar som minst utsläpp av 1,2 miljarder ton kol från de ej exploaterade gruvorna, motsvarande 24 år av Sveriges totala utsläpp idag, till en kostnad om kanske ett par miljarder per år fram till 2030. Är det någon som har ett bättre förslag?

Ansvarige ministern Mikael Damberg (S) försöker gömma sig bakom att den tyska regeringen har ansvaret för utsläpp i Tyskland. Det är att undfly sitt ansvar. Regeringen kan som ägare fatta beslutet att Vattenfalls kolgruveprojekt i Tyskland ska avvecklas och därmed bespara jordens atmosfär stora mängder utsläpp som har brutala konsekvenser för människor både i dag och i framtiden. I slutet av dagen är det just det som räknas i klimatpolitiken – vilka utsläpp vi lyckas stoppa. Nu ligger ansvaret hos den svenska regeringen. Vi är införstådda med de ekonomiska omprioriteringar som ett klokt och långsiktigt beslut kan medföra, men vi accepterar inte ett klimatpolitiskt svek!

Minou Moon

ordförande i Fältbiologerna

Jonas Bane

Talesperson Klimataktion

Robin Zachari

Skiftet – demokrati i rörelse

Jan Strömdahl

ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen

Patrik Franke

Scenkonstgruppen

Eva Lenke

Fossil Free Stockholm

Johline Z Lindholm

PUSH Sverige

Ahmed Al-Qassam

PUSH Sverige