Sveriges regering har begravt sin klimatpolitik

Klimatförändringarna kräver att kol och andra fossilbränslen avvecklas och ersätts med förnybar energi. Ett beslut om att avveckla Vattenfalls kolgruvor i Tyskland innebär att ta ansvar för en sådan utveckling. Det beslut som Sverige har fattat innebär att en oseriös köpare får fortsätta bryta och elda kol, och öppna nya kolgruvor. Detta är ett gigantiskt klimathaveri som Sveriges regering gjort sig skyldigt till. Istället för en ordnad avveckling av sin tyska kolkraft har Vattenfall och regeringen – där Miljöpartiet konstigt nog ingår – valt att sälja den vidare. Köparen EPH är ett tjeckiskt riskkapitalbolag med tveksam inriktning och helt utan miljöambitioner. Det betyder att miljö­ förstöring och utsläpp kan fortsätta. Det är gigantiska utsläpp det handlar om: Det motsvarar 24 gånger vad Sverige släpper ut varje år. Den regering som nu har släppt igenom en försäljning kommer att ha noll trovärdighet i klimatpolitiken. Kolet kommer att skapa oöverskådliga problem för kommande generationers – det vill säga våra barn och barnbarn till att börja med…

Nu är det upp till dig!

 

 

Läs debattartikeln som vi var med i och som publicerades i ETC

Regeringen kan som ägare fatta beslutet att Vattenfalls kolgruveprojekt i Tyskland ska avvecklas och därmed bespara jordens atmosfär stora mängder utsläpp som har brutala konsekvenser för människor både i dag och i framtiden, skriver debattörerna.

Häromdagen nåddes vi av ett besked som vi jobbat hårt för att avstyra. Vattenfall har hittat en köpare till sina kolgruvor och kraftverk i Tyskland.

Bolaget vill inte längre ha med den smutsiga ligniten att göra. De försöker intala sig själva att om de bara blir av med kolkraften så blir de ett miljövänligare företag. Vad köparen har för planer tycks inte ha med saken att göra. Köparen som de efter stor möda hittat är tjeckiska EPH, ett bolag med förskräckande miljöhistorik och tveksam ekonomisk moral.EPH räknar med att kolkraften ska vara i drift till minst 2035 och kanske fram till 2050. Deras planer kommer tveklöst att leda till större CO2-utsläpp och mer förstörd miljö än det som en samlad miljörörelse förespråkat – en snabb och ordnad avveckling av kolkraften och ett stöd till de lokala omställningsplaner som finns i regionen.

Idag, vid Vattenfalls årsstämma, ligger frågan på regeringens bord. Den regering som för bara några dagar sedan undertecknade det historiska klimatavtalet som antogs i Paris. Det går inte att hedra Parisavtalet och samtidigt tillåta en försäljning och fortsatt exploatering av kolgruvorna i Tyskland. Om Sverige går med på detta kommer regeringens tal om att vara ett klimatföredöme att kläs i ett löjets skimmer eller än värre, ses som ett brott mot Parisavtalet.

Allt detta är viktigt men till slut handlar det om en enda sak – att försöka stoppa de klimatkatastrofer som gjort sig obehagligt påminda under de senaste månaderna. Temperaturstatistiken visar att vi redan nu tangerar det som världssamfundet satt som mål för klimatpolitiken fram till nästa sekelskifte – att den globala medeltemperaturen inte ska tillåtas överstiga + 1,5 grader jämfört med före industrialismen.

Vi är medvetna om att en omställningsplan istället för försäljning innebär kostnader för bolaget och uteblivna intäkter i statskassan. Försäljningen innebär av allt att döma också en förlust för Vattenfall på upp till 27 miljarder kronor. Sett till detta, och till bolagets omsättning, innebär en avveckling och omställning en nästan försumbar årlig kostnad för bolaget och skattebetalarna. Om bolaget aktivt medverkar i att stödja hållbara omställningsplaner för regionen kan det öppna för att kostnaderna vänds till nya möjligheter.

Det kan vara svårt att hitta en mer kostnadseffektiv utsläppsminskning än en snabb avveckling av Vattenfalls kolkraftsverksamhet i Tyskland. En avveckling hindrar som minst utsläpp av 1,2 miljarder ton kol från de ej exploaterade gruvorna, motsvarande 24 år av Sveriges totala utsläpp idag, till en kostnad om kanske ett par miljarder per år fram till 2030. Är det någon som har ett bättre förslag?

Ansvarige ministern Mikael Damberg (S) försöker gömma sig bakom att den tyska regeringen har ansvaret för utsläpp i Tyskland. Det är att undfly sitt ansvar. Regeringen kan som ägare fatta beslutet att Vattenfalls kolgruveprojekt i Tyskland ska avvecklas och därmed bespara jordens atmosfär stora mängder utsläpp som har brutala konsekvenser för människor både i dag och i framtiden. I slutet av dagen är det just det som räknas i klimatpolitiken – vilka utsläpp vi lyckas stoppa. Nu ligger ansvaret hos den svenska regeringen. Vi är införstådda med de ekonomiska omprioriteringar som ett klokt och långsiktigt beslut kan medföra, men vi accepterar inte ett klimatpolitiskt svek!

Minou Moon

ordförande i Fältbiologerna

Jonas Bane

Talesperson Klimataktion

Robin Zachari

Skiftet – demokrati i rörelse

Jan Strömdahl

ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen

Patrik Franke

Scenkonstgruppen

Eva Lenke

Fossil Free Stockholm

Johline Z Lindholm

PUSH Sverige

Ahmed Al-Qassam

PUSH Sverige

Demonstration fredag 3 juni kl 18.00 – Låt kolet ligga!!

LÅT KOLET LIGGA!

STOPPA FÖRSÄLJNINGEN AV VATTENFALLS BRUNKOL!

Demonstration 3 juni kl 18,00 – 20.00 , Sergels Torg

Vi demonstrerar för klimatansvar och framtidshopp.

Sveriges regering och Vattenfall har en unik chans att stoppa över en miljard ton koldioxid från att hamna i atmosfären. Det är mer än 24 år av utsläpp från hela Sverige. Om försäljningen av kolgruvorna och kolkraften i Tyskland blir av kan vi vara nästan säkra på att den nya ägaren kommer att exploatera kolet så långt det är möjligt. Det vore ett brott mot mänskligheten och det får inte ske!

Vi kräver att

 • regeringen säger nej till avtalet mellan Vattenfall och tjeckiska energibolaget EPH.
 • Vattenfalls kolkraft och kolbrytning i Tyskland avvecklas så snart det är möjligt.

Manifestationen stöds av:

350.org, Feministiskt Initiativ miljöutskottet, Fossil Free, Fossil Free Stockholm, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen, Fältbiologerna, Föräldravrålet, Jordens Vänner, Klass 7A Stentorpsskolan i Halmstad, Klimataktion, Klimataktion Stockholm, Klimataktion Halmstad, Klimathoppet Malmö, Klimatsamling Göteborg, Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg, PUSH Sverige, Radikalisera Klimatpolitiken.nu, Skiftet, Stockholmsvänsterns klimat- och miljöutskott

Samverkan genom Nätverket KlimatSverige www.klimatsverige.se

Se även på Facebook: https://www.facebook.com/events/1749979868582271/

Club Artivist – pilot

 

ladda ned

Tisdagen den 31 maj tjuvstartar Club Artivist på restaurant Magnolia i Stockholm (T-bana Mariatorget) 18.00 – 24.00.

 

Club Artevist är till för alla som tror på konstens roll i klimatdebatten. Med scenkonst, film, poesi, författarintervjuer och skapande workshops vill vi belysa mänsklighetens mest existentiella och dramatiska fråga och bidra till att stärka den konstnärliga aktivismen.

 

Först ut är Troja Scenkonst som kommer att visa klipp från ”The Revolution will be televised”, en dokumentär om Ende Gelände-aktionen den 14 – 16 maj för att stoppa Vattenfalls försäljning av sina tyska brunkolsverk. Kom och träffa filmmakarna Lisa Färnström, Paulo Zucotti och Emma Örn som berättar ”den sanna historien om hur tusentals människor reser från hela världen för att delta i en av det moderna Europas största civil-olydnad-aktioner.”

 

Club Artivist – ett förnybart kraftverk med kreativiteten som bränsle – hoppas kunna hålla öppet varje tisdagkväll från och med slutet av september.

 

Club Artivist ingår i KLIMATAKTIONS kultursatsning TO FUTURE WITH LOVE.

 

Välkomna!

Samuel Jarick

Katarina Nordenfalk

Patrik Franke

 

 

https://www.facebook.com/events/234223896958385/

Barn och ungdomsbiennalen i Helsingborg 2016

Det har varit en scenkonstbiennal i Helsingborg. Evenemanget sägs vara en viktig mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik. Men hur viktigt är det att skapa en mötesplats för ung scenkonst om man missar en av våra mest angelägna ödesfrågor. Under klimatmötet i Paris fick vi se hur världens länder samlades för att hitta lösningar på en hotande världskatastrof. Men att döma av årets Barn- och ungdomsbiennal tycks de här frågorna inte vara så stora. Åtminstone om man granskar utbudet av de föreställningar och de seminarier som finns med i programmet. Med något undantag har man helt missat att beröra problemen som, till följd av vår livsstil, idag läggs i knät på barn och unga.

Enligt en alldeles ny rapport från Socialstyrelsen känner många unga – från 13 år och uppåt – en hög grad av stress, en upplevelse av otillräcklighet, de tror inte att de får någon plats i samhället. Kraven ökar i skolan och de som inte är starka och kapabla stöts ut snabbare. En annan undersökning gjord av Stressforskningsinstitutet i Stockholms Universitet visar att en tredjedel av Sveriges unga kvinnor uppvisar allvarliga stressymtom i dag.

Flera undersökningar – bland olika grupper i samhället – visar att vårt sätt att leva har blivit ohållbart. Vi lever under samhällstrukturer som är direkt skadliga för vår hälsa. Vi ser samma sak om vi vidgar perspektivet och ser hur strukturerna just nu stressar sönder naturen, djuren, klimatet och vår gemensamma miljö överhuvudtaget; ett samhällsystem som pressar allt levande till den yttersta gränsen. Naturen – människan inkluderad – som redan ger av sitt yttersta ska på något sätt producera ännu mer?

Med facit i hand ser vi hur den ekonomiska ordning som råder – och som genomsyrar alla byggstenar i samhällspyramiden från det övre toppskiktet och ända ner till grunden – tycks oförmögen att skapa rikedom utan att samtidigt förstöra det värdefulla och många gånger oersättliga. Politikerna skriver fina avtal om hur miljön ska värnas, men underhandlar samtidigt med mäktiga intressen om hur ekonomierna ska uppnå ännu större tillväxt.

De ekonomiska hjulen ska snurra snabbare inte bara i form av mer handel, mer teknik och mer exploatering av naturen, utan även genom att göra samhällsmedborgarna än mer trimmade i producera och konsumera mer.

Den mest utsatta gruppen är definitivt våra barn som på skolorna och på sina fritidsaktiviteter ska mätas, jämföras och stressas in i en allt mer högteknologisk och högeffektiv produktionsapparat.

När tidens ordning är i kris är det själva samhällstänkandets grunder som behöver tänkas om. Jag skulle därför önska att alla de som arbetar med scenkonst börjar rikta blickarna mot de problem, till följd av vår livsstil, som vi idag lägger i knät på dagen barn och unga. Många viktiga frågor om etnicitet, sexuell läggning, kön och diskriminering behandlas både i föreställningarna och på seminarierna på Bibu, men elefanten i rummet – med några få undantag – behandlas inte.

Klimatet och hur vi stressar miljön har blivit en del av samhället, av politiken, av vårt öde. Det har ställt oss på tidens rand. Allt för länge har det funnits en diskrepans mellan natur och kultur, men tiden har visat att den villfarelsen inte längre håller. Naturen kommer att behöva kulturen för att överleva – lika mycket som kulturen är beroende av naturen.

Vi kan inte vänta längre! Vi är den enda generationen som har makten att skapa en bättre miljö för våra barn och barnbarn. Mycket talar för att det är försent om vi inte gör något nu. Vad säger ni – ska vi inte ta och sätta igång? Vårt språk är scenkonsten – hur kan vi använda den?

Läs min debattartikel i ETC: http://www.etc.se/debatt/hur-kan-vi-anvanda-scenkonsten

 

Vad säger folk om Grismanifestet?

Under fem kvällar i början av februari gick pjäsen Grismanifestet på Teater Brunnsgatan fyra i Stockholm. Patrik Franke har skrivit pjäsen som handlar om en sugga som står i en box i en grisfabrik utan att kunna röra sig eller böka i jorden. Särskilt första halvan av pjäsen tycker jag var väldigt känslosam och man blev berörd av hur illa hon har det. Pjäsen är en monolog och Nadja Franke gör det mycket bra och med stor inlevelse. Jag var på två föreställningar och efteråt kretsade samtalen kring djuruppfödning, köttkonsumtion, hur man för in kultur i miljödebatten, att människan förstör naturen på jorden och inte kan leva i samklang med natur och djur samt behovet av en ny berättelse hur vårt samhälle skulle kunna se ut för att bli mer hållbart. Paralleller drogs med kvinnlig rösträtt som motståndarna sa aldrig skulle bli av. Pjäsen går nu på turné runt i länet och i övriga Sverige. Föreställningen kostar 8 000 kr att köpa in och pengarna går till ensemblen som arbetar med pjäsen. Bidrag kan sökas från riksföreningen och kommunen. Jag tycker att det är ett bra sätt att förena natur och kultur och att det finns mycket man kan diskutera kring utifrån pjäsen.

Beatrice Sundberg

Ordförande Stockholms Naturskyddsförening

 

På skärtorsdagskvällen spelades i Bio Vågen en sällsynt gripande föreställning i form av en monolog.  Själv skulle jag, rödgråten, delta i en efterföljande diskussion med publiken och Scenkonstgruppen (de som producerat föreställningen). Tanken var att förställningen skulle sporra publiken att vilja göra egna insatser för miljö och klimat. Frågor som kom upp i efterdiskussionen handlade rätt mycket om köttätande, och även de större perspektiven på konsumtion och produktion. Bättre argument mot dålig djurhållning än denna pjäs, finns väl inte! Många ungdomar såg föreställningen och hade frågor och reflektioner, så bra! På slutet informerade jag om Naturskyddsföreningen i Nynäshamn. Det var just denna förening som bjudit in Scenkonstgruppen med föreställningen. Naturskyddsförening i Nynäshamn, med sina ca 650 medlemmar, utgör en påtryckargrupp på politiska beslutsfattare.

Eva Dannstedt Branting

Ordförande Nynäshamns Naturskyddsförening

 

Tack för en berörande föreställning ikväll! Gediget hantverk vad gäller text, regi, scenografi och skådespeleri! Starkt framförande av Nadja!

Jan Videsäter

 

Tack för en bra föreställning och en intressant diskussion! Vill passa på att tipsa om http://www.ettlivsomgris.se/ och http://djurfabriken.se/, här finns filmmaterial från den svenska djurindustrin. Vill också tipsa om http://veganistan.se/, för dig som vill hitta mer vegetarisk/vegansk restaurangmat

Rasmus Pierong

 

Sevärt och bra med diskussionen efter föreställningen.

Cecilia Obermüller

 

Tack för kvällens upplevelse! Tänkvärd men en alldeles underbart framfört skådespeleri! Rekommenderar den verkligen till alla som inte sett den

Jessica Brynjeståhl

 

Tack för en stark och gripande föreställning, mycket bra träningspass för ångest-muskulaturen i maggropen

Lo Jarl

Verksamhetsledare Naturarvet

 

Intressant intersektionell Grismanifest

Juliana Gristelli

Kulturnämnden Stockholm Stad

 

Högaktuell pjäs! Berörde på djupet. Bästa jag sett på länge!

Jennie Högberg

 

Angeläget, tankeväckande och omskakande – men också roligt. Lysande genomfört.    

Anders på Ticnet

 

Om ni har möjlighet att se den så skulle jag starkt rekommendera det, det är inte ofta vi får bra konst som behandlar dessa ämnen.

Daniel Dunér

 

Jag var där och fick njuta. Väldigt bra föreställning. Att ta del av den ger en extra knuff till fortsatt arbete för en finare och mer hållbart samhälle. Hoppas att fler tar chansen att se er föreställning.

Moisés Ubeira

 

Teaterpjäser var toppen. Om hur vi hanterar grisar men också i stort människan rovdrift på djur och natur.

Peter Karlsson

Miljöpartiet

 

 

 

Lyssna också på Klimatpodden:

#12 Patrik Franke – Konsten behövs i klimatomställningen

http://www.klimatpodden.se/uncategorized/12-patrik-franke-konsten-behovs-i-klimatomstallningen/

LÄS DEBATTARTIKELN SOM VI PÅ NÄTVERKET KLIMATSVERIGE PUBLICERADE PÅ SVT

Det nya klimatavtalet som antogs i Paris innebär en skärpning av de globala klimatmålen. Uppvärmningen ska begränsas till väl under två grader, och länderna ska sträva mot högst 1,5 grader i temperaturökning. Skärpningen är väl motiverad.

Med dagens klimatmål riskerar ö-nationer att utplånas och utsatta regioner att drabbas av hungersnöd och massiva folkomflyttningar.

För att ha en chans att nå 1,5-gradersmålet behöver rika länder som Sverige sluta använda fossila bränslen redan omkring 2030 för att ge utvecklingsländerna tid att ställa om till fossilfri ekonomi.

Decenniet därefter behöver vi nå nära noll i utsläpp även sett i ett konsumtionsperspektiv. Miljömålsberedningens förslag att minska utsläppen med 85 procent till 2045 är därför inte tillräckligt för ett utvecklat land.

Nu behövs omedelbara åtgärder och även omprövning av redan beslutade planer. Vi vill se en ny klimatagenda för Sverige:

Vi behöver en effektiv och förnybar energiförsörjning omkring 2030. Avveckla statliga Vattenfalls kolkraft i Europa, lämna brunkolet i marken och ställ om bolaget till förnybar energiproduktion.

Staten måste gå före genom upplåning och investeringsstöd, även till nya energitekniker. Sätt målet om 30 procent energieffektivisering till 2030, och en fossilfri värmesektor till 2020.

Utsläppsrätter som frigörs i och med dessa åtgärder ska annulleras. Nollenergihus behöver snabbt bli standard och byggsektorns klimatpåverkan behöver minskas bland annat genom att bygga mer i trä än i betong.

Ställ om till en fossilfri och transportsnål trafikpolitik där vägtrafiken minskar med minst 25 procent till 2030.

Första steget är ett stopp för bygget av ”Förbifart Stockholm”, där resurserna överförs till kollektiv- och järnvägstrafik.

Samtidigt som järnvägsnätet utvecklas behöver vi i princip avveckla inrikesflyg kortare än 50 mil. Bromma flygplats kan avvecklas redan 2022.

Vi behöver ställa om till hållbar matförsörjning och skogsvård. Köttkonsumtionen behöver halveras till 2020. Använd styrmedel som påverkar människors matvanor och se till att vegetarisk kost blir norm i olika sammanhang.

Inför samtidigt mål och styrmedel som siktar mot att Sveriges skogar och marker kraftigt förbättrar sitt kolupptag fram till 2030.

Målet bör vara en fossilfri och hållbar ekonomi. Subventioner till fossilbränslen behöver avskaffas snabbt. Offentliga aktörer ska inte tillåtas placera kapital i fossilindustrin.

Vi behöver främja cirkulär ekonomi, återbruk, samt klimatsmart verksamhet, medan uttag av naturresurser, fossila bränslen och klimatskadlig verksamhet försvåras. Utsatta regioner och grupper kan kompenseras.

Sverige bör endast gå med på internationella handelsavtal som direkt gynnar omställningen till ett klimathållbart samhälle och samtidigt respekterar demokrati och sociala rättigheter.

Vi är övertygade om vi genom en omställning kommer att skapa många meningsfulla jobb över hela landet och vi kommer att kunna leva gott.

Nu uppmanar vi regeringen och andra aktörer att visa vilken politik de vill sjösätta som klarar att hejda den globala uppvärmningen i tid.

 • Frida Ekerlund, Latinamerikagrupperna
 • Ellie Cijvat, Jordens Vänner
 • Minou Moon, Fältbiologerna
 • Jonas Bane, Klimataktion
 • Pella Larsdotter Thiel, Omställningsnätverket
 • Jan Strömdahl, Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen
 • Dan Baeckström, Klimatsamling Göteborg
 • Elisabeth Edsjö, Stockholms Naturskyddsförening
 • Hedvig Lärka, Stoppa TTIP Sverige
 • Johan Ahlgren, Save Our Snow
 • Linda Grönlund, The Photo Studio
 • Adam Hjort, Miljö- och klimatpolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
 • Patrik Franke, Scenkonstgruppen
 • Anna Velander Gisslén, Vego Eco
 • Birgitta Hedström, Miljökommittén Broddetorp
 • Mikaela Ekblom, Södertörns Miljö- och utvecklingsförening
 • Anne-Marie Bruno, Klimataktion Halmstad

Klimat- och miljödiskussioner på Teater Brunnsgatan Fyra!

Paris 2015 blev en vändpunkt för klimatpolitiken. Nu behöver vi gå från ord till handling! Ett jättearbete återstår – inte minst för alla miljöorganisationer och alla som förstått hur viktig och angelägen frågan om klimatet och miljön är: Hur ska vi förmå oss att få med alla?! Hur ska vi skapa engagemang och framtidstromedvetenhet och handling?! Hur ska vi kommunicera miljö och klimat?! Har kulturen en viktig roll och, i så fall, hur gör man konst av frågan?!

Kom och delta i diskussionerna på Teater Brunnsgatan Fyra med början den 6 februari. Vi spelar teaterföreställningen Grismanifestet och diskuterar tillsammans med kultur- och miljömänniskor, politiker och alla som är intresserade.

6 februari kl 18.00

Tema: Hur kan vi engagera oss?            Moderator: Stina Oscarsson

 

8 februari kl 19. 00

Tema: Klimat och djurrätt hör ihop            Moderator: Camilla Björkbom (Förbundsordförande i Djurens Rätt)

 

9 februari kl. 19.00

Tema: Hur ska miljörörelsen göra nu?           Moderator: Ej klart

 

10 februari kl 19.00

Tema: Hur gör man konst av klimat- och miljöfrågan?                        Moderator: Jonas Bane (Talesperson i Klimataktion)

 

11 februari kl 19.00

Tema: Hur gör man konst av klimat- och miljöfrågan?                        Moderator: Ej klart

 

Köp biljetter här: http://www.ticnet.se/artist/grismanifestet-biljetter/966428

 

TEATER

 • BRUNNSGATAN FYRA

Teater Brunnsgatan Fyra är en teater i Stockholm som grundades 1986 av Allan Edwall

Repetitionerna har börjat!!!

Tisdagen den 1 december hade vi kollationering på Grismanifestet. Nu börjar det på allvar! Alla i produktionsteamet är på plats. Alla samarbetsorganisationer är mobiliserade. Pressen är informerad. Allt är klart med spelningarna på Teater Brunnsgatan Fyra och just nu kontaktar vi också politiker, journalister och miljömänniskor som ska vara med i publiksamtalen i anslutning till föreställningen.

Efter spelperioden på Teater Brunnsgatan Fyra åker vi ut på turné.

Kommuner över hela landet kommer att stödja projektet och arrangerar Grismanifestet på sina respektive orter. Vi börjar alltså den 6 februari 2016 och spelar sedan på olika platser. Nya spelningar tillkommer hela tiden. Listan nedan visar vad som är klart:

6 FEB                      Teater Brunnsgatan Fyra   Stockholm

8 FEB                      Teater Brunnsgatan Fyra   Stockholm

9 FEB                      Teater Brunnsgatan Fyra   Stockholm

10 FEB                      Teater Brunnsgatan Fyra    Stockholm

11 FEB                      Teater Brunnsgatan Fyra   Stockholm

17 FEB                      Vagnhallen   Linköping

24 FEB                      Kulturlänken   Märsta

25 FEB                      Gustavsbergsteatern   Värmdö

3 MARS                    Skola   Gislaved

4 MARS                    Skola   Hylte

15 MARS                Kulturcentrum   Sundbyberg

16 MARS                 Kulturcentrum   Sundbyberg

18 MARS                Palladium   Växjö

21 MARS               Stadsscenen Estrad   Södertälje

22 MARS                Stadsscenen Estrad   Södertälje

24 MARS                 Folkets Hus   Nynäshamn

5 APRIL                   Biblioteket   Ekerö

7 APRIL                 Folkets Hus   Huddinge

23 APRIL              Stadsbiblioteket  Jönköping

26 april                   Kalmar teater   Kalmar

27 APRIL                Gymnasiets Aula   Eksjö

28 APRIL               Skola   Sävsjö

Bor du i närheten där vi spelar och vill se föreställningen? Kontakta spelplatsen/arrangören eller kontakta oss på info@scenkonstgruppen.se så får du närmare information. Du kommer garanterat få en stark och omskakande upplevelse!

Kommer du på söndag?

I sitt uppmärksammade och prisbelönta arbete Auschwitz och det moderna samhället visar Zygmunt Bauman hur de mekanismer som gjorde Förintelsen möjlig fortfarande är verksamma. Boken är en skrämmande diagnos av vår samtid:

När de nazistiska bödlarna ställdes inför skranket bortförklarade de sina avskyvärda handlingar med att de bara lydde order och att de därmed var oskyldiga.

I boken undersöker Bauman grogrunden till dessa villfarelser och skriver: Där det finns ett stort avstånd mellan avsikt och praktiskt utförande, fylls avståndet av en mångfald obetydliga handlingar och oansenliga aktörer. Det innebär att i vårt komplexa samhällssystem behöver den person som beslutar om en handling inte komma i kontakt med själva handlingen. Den personen tror att han eller hon inte behöver ta på sig ansvaret eftersom han eller hon inte utförde handlingen och följaktligen inte heller upplevde den. Den person som faktiskt genomförde handlingen kommer å andra sidan att betrakta den som någon annans och sig själv som ett oskyldigt instrument för en främmande vilja.

I det moderna samhället står andra mellan oss och den slutliga destruktiva handling vi bidrar till. Det bildas ett avstånd mellan de handlingar vi utför och följderna av dem.

Kan orsakerna till den klimatkatastrof som kryper allt närmare förklaras bättre?

Den moraliska blindhet som uppstår då handlingar institutionernas och där alla inblandade har ett avstånd till antingen beslut eller utförande förklarar till exempel aktieägarnas glädje när deras aktier stiger i miljöförstörande företag, samtidigt som de ärligt sörjer när skogar skövlas, sjöar dör och djur och människor far illa. Eller den glädje konsumenterna känner när de handlar billigt kött och den upprördhet de känner när de får höra att företaget som producerat köttet är en stor miljöbov och behandlar djuren på ett moraliskt helt oförsvarbart sätt.

På söndag är det stora demonstrationer världen över med anledning av klimatförhandlingarna i Paris. Här i Stockholm träffas alla som vill höja sina röster och visa sitt engagemang för naturen, miljön och klimatet på Norra Bantorget kl. 13.00.

Kommer du att komma? Eller lever du i villfarelsen att de handlingar du utför inte har något med världen i övrigt att göra?